Program asrama yang di peruntukkan bagi lulusan SMA/MA atau yang sederajat baik mahasiswa maupun yang sudah mempunyai pekerjaan untuk di didik dan di bina menjadi pemimpin yang hafidz dan di bekali dengan kajian keilmuawan islami sebagai bekal untuk mengabdikan diri pada lingkungan masyarakat.
Program ini menerima calon santri yang mempunyai keinginan untuk belajar membaca dan menghafal Al Qur`an serta berkeinginan untuk mengajarkan Al Qur`an kepada orang lain. Masa pendidikan di asrama selama 2 tahun.